Ήβρα τούντο λινκ με τα φυρμός στίκερς για τα ΜΑΚ (όχι τα κοσμέτικς) τζαι είπα να το μοιραστώ.

http://www.work-killer.com/2010/04/30-awesome-macbook-stickers/

Ξεχώρισα την εκδίκηση της Χιονάτης, τους Invaderz τζαι το καλύτερο τον Yoshi!
Τακτοποιήθηκε πρόχειρα στις κατηγορίες , edit post