Βρήκα στον "Π" αυτό το link για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (Κύπρου),το οποίο είναι μέρος του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή. Εδώ μπορεί κανείς να υποβάλει παράπονο ή καταγγελία και για διαδικτυακές συναλλαγές του που ..δεν πήγαν όπως θα έπρεπε (πληροφορίες για το προϊόν, τιμές και επιπρόσθετες χρεώσεις, αποκατάσταση προϊόντος, ασφάλεια δεδομένων, κλπ).

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό
άρθρο του Πολίτη.
Τακτοποιήθηκε πρόχειρα στις κατηγορίες edit post