Ένα πολύ λυπηρό φιλμάκι (απόσπασμα από ταινία) για την "εκπαίδευση" των ζώων στο τσίρκο.

Περιέχει σκηνές που μπορεί να ενοχλήσουν.
Τελικά τα τσίρκα εμείς είμαστε, που ούτε συνάνθρωπο σεβόμαστε, ούτε ζώο, ούτε τίποτε.
Ό,τι πάθουμε εν που την κεφαλή μας...
Τακτοποιήθηκε πρόχειρα στις κατηγορίες , , edit post