Σήμερα σε στέλνω στο blog Big Stupid Idiot, για να πειστείς ότι ο ήλιος δε σε πάει.

Μια ευγενική χορηγία της ενεργειακής μου (σ)κατάστασης.
Τακτοποιήθηκε πρόχειρα στις κατηγορίες edit post