Για ιδές καιρό που διάλεξα
στη Χώρα να moveάρω.
Τώρα που ο λάλλαρος χτυπά
τζαι'γώ εν να φλιππάρω Γ@ΜΩΤΟ!!!

Μισιαρέ μου έχει ένα μήνα που προσπαθώ να έβρω ώρα να ικανοποιήσω το αίτημά σου. 
Επανέρχομαι, σύντομα! Σόρυ α! 
Τακτοποιήθηκε πρόχειρα στις κατηγορίες 4 τσιουτσίσαν | edit post